CV

CV Maken

 • Een zorgvuldig opgebouwd en representatief CV is belangrijk voor een goede sollicitatie.

Volgorde van een CV

De meest gebruikelijke volgorde van een CV is als volgt:

 1. Identificatie
 2. Vermeld je naam, adres, e-mail, geboortedatum en telefoonnummers.

 3. Klein persoonlijk profiel
 4. Hier heb je de kans jezelf te 'verkopen'. Houd het helder, beknopt en dynamisch. Schrijf op wat je te bieden hebt in plaats van wat je zou willen bieden.

 5. Opleiding
 6. Beperk jezelf tot details over je opleiding tot het ´hoogst bereikte niveau´. Als dit een doctoraal examen is dan doet het er niet toe welke cijfers je had voor de propedeuse.

 7. Werkervaring
 8. Begin met je meest recente baan. Vermeld ook vol- en deeltijdbanen, onderzoeken, stages en vrijwilligerswerk. Noem steeds begin- en einddata. Gebruik aandachtstreepjes om resultaten, vaardigheden en taken op te sommen. Laat geen gaten in de tijd vallen. Als je een poosje niet hebt gewerkt, leg dan uit waarom en noteer wat je in die periode wel deed.

 9. Activiteiten en kwalificaties
 10. Geef een opsomming van je kwalificaties op beroeps-, wetenschappelijk of sociaal terrein. Vermeld ook van welke organisaties je lid bent (zeker als je een verantwoordelijke functie bekleedde of bekleedt) en geef aan met welke computertaal of software je vertrouwd bent. Als je op een specifiek terrein, zoals muziek of sport, meer dan één voorbeeld wilt geven, gebruik dan tussenkopjes. Dat leest makkelijker.

 11. Referenties
 12. Als je zegt dat referenten 'op verzoek beschikbaar zijn', zorg er dan ook voor dat dit zo is!


Voorbeeld van een CV

Tips voor een goede CV